بایگانی برای دسته "مهندسی برق"

جزوه مدار منطقی دکتر یوسفی

بدون نظر

جزوه دستنویس و کنکوری مدار منطقی

تدریس شده توسط دکتر ثبوتی مولف کتاب های کنکوری پوران پژوهش

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت سیاه و سفید اسکن می باشد. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

مدارات ترکیبی، رمزگشاها، فلیپ فلاپ ها، تحلیل و طراحی مدارات ترتیبی، تبدیل مبنا، روش متمم، روش ساده برای بدست آوردن متمم مبنا، روش های تشخیص overflow در جمع، خواص جبر بول، قانون اجماع، تعریف کد وزن دار، قضیه شانون، گیت های منطقی، خواص NOR ، خواص XOR ، گیت NOND ، روش جدول کارنو، روش کویین مک کلاسکی QM ، مینترم و ماکسترم، جدول کارنوی 5 متغیره، تعریف ایجاب کننده اولیه PI ، ایجاب کننده اولیه اساسی EPI ، تاخیر انتشار، مخاطره استاتیک، مخاطره دینامیک، رفع مخاطره، کد همینگ، کدهای تشخیص و تصحیح خطا، جمع کننده ها، کلکتور باز، تفریق کننده 4 بیت، جمع کننده BCD ، تفریق کننده BCD ، انکودر، والتی، تابع n  متغییره، والتی پلکر، پخش کننده داده، مقایسه کننده 4 بیت، قطعات برنامه پذیر منطقی PLD ، بافر سه حالته، حافظه در مدارات ترکیبی، پارامترهای زمانی F-F ، تحلیل مدارات ترکیبی، مدار MOORE ، مزایا و معایب Mealy ، طراحی مدارات ترکیبی، شمارنده آسنکرون، شمارنده سنکرون، روش طراحی با JK ، شمارنده نزولی، ساخت شمارنده ها، شمارنده حلقوی، شمارنده جانسون

به جهت کنکوری بودن این جزوه، مطالعه آن به دانشجویان و داوطبان کنکور کارشناسی ارشد توصیه میشود.

این جزوه مجموعا دارای 99 صفحه و حجم  حدوداً 7 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه کنترل چند متغیره دکتر سیاهی

بدون نظر

جزوه دستنویس درس کنترل چند متغیره

تدریس شده در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

درس”کنترل چند متغیره” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد .جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

سیستم های کنترل چند متغیره، سیستم های کنترل خطی، سیستم های کنترل غیرخطی، نمایش سیستم های خطی چند متغیره، قطب ها و صفرهای سیستم های چند متغیره، تحقق و کاهش مرتبه در سیستم های چند متغیره، دکوپله سازی با فیدبک حالت، عملکرد سیستم چند متغیره، محدودیت سیستم چند متغیره، طراحی سیستم های کنترل چند متغیره، خطای مدل سازی و پایداری مقاوم، مهم ترین مشکل در MIMO ، تحلیل پایداری، توصیف ماتریس تابع تبدیل، ماتریس رزنبراک، آنتراکت، کاربرد MFD ، کاربرد اسمیت، فرم اسمیت مک میدن، صفرهای سیستم های چند متغیره، کاهش مرتبه معادلات فضای حالت غیر مینیمال، دکوپله سازی در سیستم های چند متغیره، لیاپانوفی، پایداری مجانبی، پایداری مرزی، اصل آرگومان، تابع تبدیل حلقه، قضیه نایکوئیست، روش نایکوئیست معکوس، قضیه گرش گورین، روش برش ماتریسی، هدف دکوپله سازی، روش ضرایب مارکوف، روش طراحی RGA ، شرایط پایداری در MIMO ، شرط تمامیت

این جزوه مجموعا دارای 187 صفحه و حجم  حدوداً 49 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه کنترل دیجیتال دانشگاه آزاد تهران

بدون نظر

جزوه دستنویس درس کنترل دیجیتال

تدریس شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

 

درس”کنترل دیجیتال” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

سیستم یک ورودی، سیستم چند خروجی، اختلاف کنترل خطی و کنترل مدرن، توصیف حالت سیستم، معادله حالت سیستم LTI زمان گسسته، توصیف خطی سیستم های غیر خطی، ناحیه همگرایی، تصاعد هندسی، قضیه نایکوئیست، قصیه شنون، قضیه انتقال حقیقی، قضیه مقدار نهایی، مشتق گیری مختلط، تابع تبدیل لاپلاسی، تابع تبدیل پالسی، کنترل کننده خاص، گسسته سازی PID ، آزمون های پایداری، پایدار مرزی، جبران کننده LEAD ، صفر در بی نهایت، مکان هندسی در دیجیتال، تحلیل گذرا، تحلیل خطای حالت ماندگار، رسم مکان هندسی، طراحی سیستم های کنترل دیجیتال، مراحل طراحی LEAD در حوزه فرکانس، طراحی کنترل کننده دیجیتال LAG ، تحلیل کانونیکال کنترل پذیری، تحقق کانونیکال رویت پذیری، حل معادلات LIT زمان گسسته، گسسته سازی معادلات حالت زمان پیوسته، پایداری لیاپانوفی، پایداری داخلی مجانبی، قضیه BIBO ، تحقق آشکار پذیری، روش محاسبه بردار فیدبک حالت K ، فرمول آکرمن، طراحی روتیگر، روش محاسبه L ، پایداری حلقه باز، سیستم های سرو Cservo

این جزوه مجموعا دارای 179 صفحه و حجم  حدوداً 65 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه انرژی های نو

بدون نظر

جزوه دستنویس درس انرژی های نو

تدریس شده در دانشگاه آزاد اسلامی

جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت متوسط می باشد. برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

منابع تجدیدپذیر، منابع تجدید ناپذیر، زمین گرمایی، پمپ ذخیره، نیروگاه های تجدید پذیر، شمای کلی یک نیروگاه، گداخت هسته ای، فوتوولتاییک، خورشید حرارتی، زاویه شیب کلکتور، محاسبه انرژی رسیده از خورشید به زمین، زاویه بین خط واصل خورشید و خط عمود بر کلکتور، شاخص تمیزی هوا، ضریب بازتابش زمین، انرژی جذب شده توسط کلکتور، تلفات کلکتور خورشیدی، تلفات حرارتی رسانش، تلفات حرارتی همرفت، تلفات حرارتی تابش، گرمای مفید کلکتور، نرخ بازده کلکتور، آرایه خورشیدی، سلول خورشیدی فتوولتاییک، انواع سیستم های PV ، توان سلول PV ، بازده PV ، ضریب پر شدگی، تاثیر دما روی سلول، بهینه سازی اندازه سیستم های خورشیدی، optimal sizing، هزینه راه اندازی سلول خورشیدی فتوولتاییک، اندازه بهینه کلکتور خورشیدی، بررسی دقیق سیستم های خورشیدی،

این جزوه مجموعا دارای 43 صفحه و حجم  حدوداً 26 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه کنترل صنعتی 2 دکتر رمضانی

2 نظر

جزوه دستنویس کنترل صنعتی 2

تدریس شده توسط دکتر رمضانی در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. برخی از کلمات کلیدی و تیترهای مطرح شده در جزوه در زیر آمده است :

PLC ، سیستم های DCS ، کنترل فیدبک PID ، سیستم های FCS ، فرایندهای ترمودینامیک، هیدرولیک ها، ردیابی، اغتشاش و نویز، قوام نسبت به پارامتر ها، کنترل پیشرو، کنترل متداخل، جبران سازهای تاخیر زمانی، فرایند دیگ بخار، کنترل فیدفوروارد، مشکل غیر علی بودن، فرایند کنترلی دیگ بخار، تاخیر مکانیکی، ساختار تابع تبدیلی یک فرایند چند متغیره، ستون تقطیر، بررسی اثر متقابل در MIMO ، اندازه گیری اثر متقابل و اجرای Paining ، طراحی جداساز دیکوپلینگ، توضیح PLC ، سخت افزار داخلی PLC ، واحد کنترل CPU ، ترمینال های ورودی دیجیتال DI ، ترمینال خروجی DO ، انواع مد کاری CPU ، ماژول های افزایشی دیجیتال و آنالوگ، سنسورها، سیستم های کنترل توزیع شده، سیستم تکامل DCS ، سنسور های هوشمند، پروتکل هارت، کنترل صنعتی و کاربرد آن در صنعت، استراتژی های کنترل

این جزوه مجموعا دارای 67 صفحه و حجم  25 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه دستنویس ماشین های الکتریکی

بدون نظر

جزوه دستنویس ماشین های الکتریکی

تدریس شده در دانشگاه اصفهان

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و اسکن شده است. مراجع اصلی به کار گرفته شده در تدریس این جزوه در ادامه آمده اند:

Electrical Machinery by Fitzgerald

Electrical Machinery by Chapman

Alternating Current Machines by M.G. Say

Electrical Machines and Drives by Hindmarsh

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

ماشین های الکتریکی، ترانس و موتور القایی، ترانسفورمر، ماشین آسنکرون، ترانسفورماتور ها، ترانس ایده آل، علامت گذاری کلاف ها، انتقال امپدانس، ترانس غیر ایده آلف دیاگرام نیروی تدافعی، ضریب کوپلاژ، مدار معادلی T ، مدار معادل L ، مدار معادل ترانس با فرکانس متغییر، مقادیر نامی ترانس، آزمایش های تعیین پارامتر ترانس، تلفات و راندمان ترانس، تنظیم ولتاژ، جریان هجومی، سیستم پریونیت، اتوترانسفورماتورها، موازی کردن، ترانس های سه فاز، امداد و حروف شناسایی، اتصالات ویژه، روش های خنک کنندگی، تپ چنجر، موتورهای القایی سه فاز، میدان مغناطیسی گردان، ساخت اولین ترانس فارادی، ایجاد ولتاژ با سطوح اقتصادی، یکسوسازی، ایزولاسیون، نحوه سیمپیچی، هسته چینی، عایق کاری، انواع سیم پیچ، علامت گذاری پلاریته، انتقال اپدانس، شار پراکندگی، اندوکتانس نشتی، دیاگرام فازوری، ضریب تزویج، تلفات هسته، آزمایش اتصال کوتاه، اتصال کوتاه پریونیتی، معایب ترانس

این جزوه مجموعا دارای 50 صفحه و حجم  11 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

(بیشتر…)


جزوه درس کنترل مدرن

بدون نظر

جزوه دستنویس کنترل مدرن

تدریس شده توسط دکتر سیاهی در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

 

درس”کنترل مدرن” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد. این محصول شامل دو جزوه می باشد. یکی از جزوات به صورت دستنویس و دیگری به صورت تایپ شده می باشند. برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

مقدمه ای بر سیستم های کنترل، سیستم زمان پیوسته و گسسته، کنترل دیجیتال، سیستم های خطی، سیستم علی، افزودن شرط علی، تعریف حالت state ، توصیف سیتم های غیر خطی، خطی سازی، جبر خطی، حل معادلات حالت، مدهای داخلی، پایداری سیستم ها، طراحی فیدبک حالت، کنترل بهینه، دستورات متلب، تبدیلات همانندی، سیستم های فرم قطری، قضیه کیلی هامیلتون، حل معادلات حالت سیستم های LTI ، تبدیل لاپلاس، حل معادلات حالت سیستم های LTV ، معادله کلی LTV ، سیستم SISO ، قطب های دکوپلر، فرم تجزیه کالمن، تعریف کنترل پذیری، تشخیص کنترل پذیری بر اساس فرم جردن، جدا کردن مدها، بررسی کنترل پذیری، سیستم های رویت پذیر، سیستم های پایدار، مد پنهان، آشکارپذیری، تجزیه سیستم های رویت ناپذیر، کنترل پذیری خروجی، کنترل پذیری تابعی، پایداری سیستم های LTI ، سیستم های اتونوموس، پایداری لیاپانوفی، پایداری مجانبی، پایداری نمایی، قضیه BIBO ،پایداری BIBO، روش خطی سازی لیاپانوفی، قضیه سنتر مانیفلد، نوشتن محقق، محقق های سیستم های SISO ، بلوک دیاگرام تحقق کنترل پذیری، تحقق کانونیکال رویت پذیری، تحقق سری موازی، پارامترهای مارکوف، تحقق سیستم SIMO، تحقق سیستم MIMO ، فیدبک حالت، دستورات متلب برای یافتن K ، فرمول آکرمن، طراحی ردیاب، اثر اختشاش در سیستم، سیستم حلقه بسته، لیونبرگر، ادامه دوگانی، طراحی همزمان فیدبک حالت وروتیگر، طراحی روتیگر مرتبه کاهشی، قضیه لاسال

جزوه دستنویس دارای 179 صفحه و حجم  40 مگابایت می باشد.

جزوه دستنویس دارای 100 صفحه و حجم  1 مگابایت می باشد.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه سیستم های عیب یابی و کنترل تحمل پذیری عیب

بدون نظر

جزوه دستنویس سیستم های عیب یابی و کنترل تحمل پذیری عیب

تدریس شده در دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

 

درس”سیستم های عیب یابی و کنترل تحمل پذیری عیب” از دروس مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل می باشد. این جزوه به عنوان مباحث ویژه در کلاس دکتر رمضانی تدریس گردیده و مرجع اصلی آن کتاب زیر می باشد :

Diagnosis and Fault-Tolerant Control by Blanke, Kinnaert, Lunze, Staroswiecki

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

مقدمه ای بر سیستم های عیب یابی، مدل سازی سیستم های دینامیکی، عیب یابی سیستم های متغییر پیوسته، کنترل تحمل پذیری عیب سیستم، مقایسه عیب اختشاش و عدم قطعیت مدرن، دسته بندی عیوب از نظر محل وقوع، گرفتگی شیر کنترل، عیب بایاس، ساختار سیستم FTC ، بازطراحی کنترل کننده، تشخیص و جداسازی عیب FDI ، ایده های اصلی در طراحی مجدد کنترل کننده، باز پیکر بندی کنترل، عیب فعال و غیر فعال، مدلسازی سیستم ها، سیستم های FTC ، سیستم های FDI ، سیستم هدایت و ناوبری کشتی، اختشاش امواج، مدل سازی فالت ، مدل سازی عیب، عیب یابی در سیستم های خطی و غیر خطی، عیب یابی در حوزه فرکانس، آشکار سازی عیب، جداسازی عیوب، تخمیل فالت، تاثیر عیب بر نرم استاندارد، کنترل تحمل پذیری غیر فعال عیب، بررسی حل مساله LQR

این جزوه مجموعا دارای 59 صفحه و حجم  8 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>