بایگانی برای دسته "فیزیک هسته ای"

جزوه فیزیک هسته ای مایرهوف به همراه حل تمرینات

14 نظر

جزوه دستنویس فیزیک هسته ای پیشرفته بر اساس کتاب والتر مایرهوف

تدریس شده در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

 

دروس “فیزیک هسته ای پیشرفته 1 و 2” جزو دروس گرایشی الزامی کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش هسته ای می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است باکیفیت می باشد و در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران تدریس گردیده است.کتاب های مرجع به کار رفته در تدریس این جزوه در زیر آورده شده اند:

1 – مبانی فیزیک هسته ای نوشته شده توسط والتر می یرهوف “Elements of Nuclear Physics by Walter Meyerhof”

2 – فیزیک هسته ای کرین “Introductory Nuclear Physics by Kenneth S. Krane”

نکته مهم اینکه درون جزوه بسیاری از تمرینات آخر فصل فیزیک هسته ای مایرهوف و اندکی از مسائل فیزیک هسته ای کرین حل گردیده است.

برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:

نوکلئون، مزون، تابش های رادیواکتیو، ابعاد هسته، پراکندگی رادرفورد، اصل بقا انرژی و جرم، اثبات عدم حضور الکترون در هسته، بررسی امواج گاما، طول موج دوبروی الکترون، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، ش رایط مرزی تابع موج، تابع چگالی احتمال، تبدیل پله به سد پتانسیل، پدیده تونل زنی در واپاشی هسته ای، بررسی عملگر پاریته، انرژی بستگی هسته، انرژی جدایی نوترون، مدل آلفا ذره ای، برد نیروی هسته ای، هسته های پایدار، اعداد جادویی، انرژی زوجیت، مدل هسته ای لایه ای، مدل هسته ای shel mod ، مدل هسته ای قطره ای مایع، فرمول نیم تجربی جرم، شرایط لازم و کافی واپاشی بتایی، اصل وایسکوف، مدل کوپلاژ اسپین مدار، اندازه حرکت زاویه ای کل نوکلئون، مدل تجمعی، نوترون کپچر، نوترون الاستیک، هسته های آینه ای سه گانه، برهمکنش 8 با ماده، تضعیف پرتوهای گاما در ماده، اثر کامپتون، آشکارسازی گاماهای پراکنده، انرژی به جامانده درون آشکارساز، اثر فوتوالکتریک، تولید زوج، تولید رادیوایزوتوپ مصنوعی، تولید رادیوایزوتوپ توسطواپاشی هسته مادر، قوانین واپاشی های متوالی، نیمه عمر اورانیوم، عمرسنجی، عمرسنجی با کربن 14 ، اکتیویته مخلوط دو ایزوتوپ، هسته در حالت برانگیخته، واپاشی آلفایی، طیف سنجی جرمی، واپاشی بتایی، فرضیه نوترینویی پائولی، واکنش های فعال سازی، واکنش های فوتوهسته ای

این جزوه مجموعا دارای 186 صفحه و حجم 9 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

 

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه دستنویس فیزیک راکتور 1 و 2

بدون نظر

جزوه دستنویس فیزیک راکتور 1 و 2

تدریس شده توسط دکتر مینوچهر استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

درس فیزیک راکتور 1 و 2 جزو دروس تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای می باشد و هرکدام 3 واحد می باشند. جزوه ای که در اینجا آورده شده توسط یکی از اساتید برتر کشور و در مدت دو ترم تدریس گردیده است. کتاب های مرجع در تدریس این جزوه عبارتند از :

Nuclear-Reactor Analysis by Allan Henry
Nuclear Reactor Analysis by James Duderstadt, Louis Hamilton
Introduction to Nuclear Engineering by John Lamarsh
Nuclear reactor physics by Weston Stacey
Introduction to Nuclear Reactor Theory by John Lamarsh

برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:

تعریف راکتور، بقای جرم و انرژی، منبع انرژی هسته ای، ایزوتوپ، اورانیوم، روش جداسازی اورانیوم، واپاشی هسته ای، مواد ناپایدار، مواد رادیواکتیو، rate واپاشی، امواج گاما، احتمال برخورد نوترون به هسته، احتمال واکنش نوترون با هسته، سطح مقطع پراکندگی، تعداد واکنش های انجام شده در واحد حجم در واحد زمان، مسافت آزاد میانگین، سطح مقطع کل، کند کردن نوترون، اندازه حرکت در سیستم مرکز جرم، متوسط زاویه پراکندگی، سطح مقزع ترانسپورت، transport cross section ، پراکندگی آیزونتروپیک، احتمال پراکندگی نوترون، روش اندرکنش نوترون با هسته، ضریب کندکنندگی، همجوشی، شکافت هسته ای، پاره های شکافت، مواد هسته ای، جرم بحرانی ماده هسته ای، واکنش شکافت زنجیره ای، ضریب تکثیر راکتور، راکتور هموژن، راکتور هتروژن، احتمال عدم نشتی راکتور، طیف نوترونی آنی، هسته مادر، نوترون متولد، شکافت سریع، نوترون ناحیه رزونانس، ضریب بهره، fast fission factor ، resonance escape probility ، بیم ذرات، معادله پیوستگی نوترون، diffusion approximation ، حل معادله دیفوژن با یک چشمه صفحه ای، شرط پیوستگی فلاکس، شرط پیوستگی جریان، جرم بحرانی ماده شکافت پذیر ، حل عددی معادله دیفیوژن، شرایط مرزی معادله ترابرد، توزیع جمعیت نوترون، دانسیته نوترون زاویه ای، نوترون درون راکتور، احتمال پراکندگی بین دو انرژی، معادله ترنسپورت، لتارژی برخورد،lethargy ، تقریب چند گروهی،شار گروهی، عوض کردن سطح مقطع ها، روش power method ، طیف توزیع نوترون، معادله ترانسپورت در محیط هموژن و نامحدود، جذب زیرکونیوم، جذب اورانیوم 235، جذب رزونانسی اورانیوم 238 ، جذب در ناحیه slowing down ، نقش clad در راکتور، سوخت annoular ، پهنای بند رزونانس، پراکندگی خارج رزونانس به داخل رزونانس، احتمال فرار از رزونانس، محاسبه احتمال جذب، کندکنندگی با عناصر سنگین، توزیع ماکسولی، تاثیر جذب بر روی طیف ماکسول، وجود نشت، leakage ، میزان ریت جذب در ناحیه گرمایی ، rate جذب، تولید نوترون سریع، diffusion theory ، نظریه گداخت، معادله گداخت،معادله diffusion ، حل معادله دیفیوژن وابسته با انرژی، حل معادله دیفیوژن برای راکتور، معادله دیفیوژن وابسته به زمان، راکتور چند ناحیه ای، متوسط پراکندگی از گروه یک به دو ، روش های عددی حل معادله دیفیوژن، معادله دیفیوژن دو بعدی، روش عددی برای حل two dimensional Diffusion equation ، تولید نوترون در اثر fission ، بررسی انواع چشمه نوترون، استفاده از روش ژاکوبی، معادله conduction ، راه حل تحلیلی two group equations ، reflector saving ، تولید نوترون در سوخت، بررسی سوخت هسته ای، افت فلاکس در سوخت، self shilding ، ضریب dis advantage سوخت، ABH method


این جزوه مجموعا دارای 260 صفحه و حجم 9 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه تاریخ علم فیزیک هسته ای

بدون نظر

جزوه تاریخ علم فیزیک هسته ای

این جزوه 122 صفحه و تقریبا 6 مگابایت می باشد.

درس تاریخ علم فیزیک جزو دروس اختیاری رشته فیزیک می باشد

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را ببینید و یا دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>