تراکنش ناموفق

تراکنش با شکست روبه رو شد

 

چنانچه از حساب بانکی شما پولی کسر شده است تا 24 ساعت به حساب شما باز می گردد.

با تشکر – مدیریت سایت

<\/body>