نوشته‌های با برچسب ‘-احتمال 2-مفاهيم پايه 3-تابع پارش 4-گاز کامل 5-نظريه جنبشي 6-توزيع گيبس 7-آمار بوز-انيشتين 8-آمار فرمي-ديراک 9-گذارهاي فاز’

جزوه مکانیک آماری مرتضی محسنی

2 نظر

جزوه مکانیک آماری کارشناسی ارشد فیزیک

تدریس شده توسط دکتر مرتضی محسنی

مباحث مطرح شده : ۱-احتمال  ۲-مفاهیم پایه ۳-تابع پارش  ۴-گاز کامل  ۵-نظریه جنبشی  ۶-توزیع گیبس  ۷-آمار بوز-انیشتین  ۸-آمار فرمی-دیراک  ۹-گذارهای فاز
در این جزوه مباحث کتاب مباحث مکانیک آماری کارشناسی ارشد رشته فیزیک به طور کامل مورد بحث قرار گرفته است. این جزوه شمال ۲۵۰ صفحه است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را ببینید و یا دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>