نوشته‌های با برچسب ‘قانون دالتون’

جزوه شیمی فیزیک مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بدون نظر

جزوه تایپی شیمی فیزیک مواد

تدریس شده توسط  دکتر حمید امیدوار در دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درس “شیمی فیزیک مواد” جزو دروس رشته مهندسی معدن، مهندسی مواد و مهندسی شیمی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

سیستم پایدار و متعادل، خواص ترمودینامیکی،متغیر های ترمودینامیکی، معرفی یکاهای مهم، درصد وزنی و حجمی، کسر مولی، کسر حجمی، مولاریته، مولالیته، ویژگی گازهای ایده آل، مدل سینتیکی گازهای ایدا آل، تخمین وزن مولکولی گاز، قانون دالتون، قانون آماگات، گازهای حقیقی، ضریب انحراف Z برای گاز واندروالس، معادله واندروالس، دمای بویل، مایع کردن گازها، نقطه بحرانی، دمای بحرانی گاز واندروالس، قانون حالت متناظر، ویسکوزیته مایعات، تئوری نیوتن، کشش سطحی، انرژی سیستم، انتقال انرژی، تعادل گرمایی، کار انبساطی، قانون صفرم ترمودینامیک، آزمایش ژول، اصل بقای انرژی، آزمایش ژول تامسون، قانون اول ترمودینامیک، تعمیم قانون اول در سیستم باز، آنتالپی، قانون اول در حالت پایا، قانون اول در سیستم بسته، ظرفیت گرمایی مولی، ظرفیت گرمایی در حجم ثابت، ظرفیت گرمایی در فشار ثابت، جریان بی دررو از طریق شیر، اختلاف ظرفیت گرمایی در حجم و فشار ثابت با تغییر دما، ظرفیت گرمایی در مولکول های تک اتمی و دو اتمی، محاسبه تغییر آنتالپی، تحول برگشت پذیر در حجم ثابت، تحول برگشت پذیر آدیابادیک، تحول برگشت پذیر همدما، قانون دوم و سوم ترمودینامیک، کار برگشت پذیر و برگشت ناپذیر، آنتروپی در مقیاس ماکروسکوپی، انرژی مکانیکی تحلیل رفته، تاثیر حد بازگشت ناپذیری تحول در مقدار کار انجام شده، تلفیق قوانین ترمودینامیک، ارتباط دما و آنتروپی در یک ماشین، قانون ریچاردسون و تروتن، تغییر آنتروپی گاز کامل، ترمودینامیک آماری، آنتروپی از دید میکروسکوپی، احتمال ترمودینامیکی، توزیع بولتزمن، آنتروپی اختلاط، تعادل و توابع کمکی، مفهوم پتانسیل شیمیایی اجزا، آنتروپی به عنوان معیار تعادل، تابع انرژی آزاد هلمهولتز، تابع انرزِ آزاد گیپس، تغییرات انرژی آزاد گیپس در شرایط استاندارد، تفاوت حالت استاندارد و حالت مرجع، تعادل در سیستم های یک جزیی، به دست آوردن رابطه ماکسول از روی توابع گیپس، اثر فشار بر انرژی آزاد گیپس، معادله گیپس-هلمهولتز، فیوگاسیته، رابطه ثابت تعادل با فشار جزئی، اکتیویته

این جزوه مجموعا دارای ۱۶۶ صفحه و حجم  ۳۴٫۴ مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه اکسیداسیون و خوردگی داغ

بدون نظر

جزوه دستنویس اکسیداسیون و خوردگی داغ – ویژه دانشجویان رشته مهندسی مواد

تدریس شده توسط در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 

درس اکسیداسیون و خوردگی داغ جزو دروس کارشناسی ارشد مهندسی مواد می باشد.  جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشند :

Introduction to High Temperature Oxidation of Metals – N. Bricks, Q. H. Meir

Corrosion of Alloys at High Temperatures – P. Hancock

Oxidation of Metals – C. K. Hamper

High temperature oxidation of metals –P.Kofstad

Oxidation of metals and alloys – D.L.Douglas

High temperature corrosion – R.A.Rapp, NACE

برخی از کلمات کلیدی و سرفصل مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است :

مکانیزم های اکسیداسیون، سرعت پاربولیک اکسیداسیون، سرعت لگاریتمی اکسیداسیون، سرعت خطی اکسیداسیون، مورفولوژی لایه اکسیدی، نیمه هادی های منفی N type ، نیمه هادی های منفی P type ، اکسیداسیون خطی، اکسیداسیون لگاریتمی، سیستم های فلزی چند لایه، سیستم های فلزی لایه های ترد، سیستم های فلزی لایه های فرار، اثر ناخالصی ها، اکسیداسیون داخلی، اکسیداسیون آلیاژ ها، اکسیداسیون ناگهانی، سولفیداسیون در دمای بالا، کربوراسیون در دمای بالا، نیتریداسیون در دمای بالا، هالوژنیزاسیون در دمای بالا، پودرشدگی فلزات، فلاکسینگ بازی، فلاکسینگ اسیدی، خوردگی، حفاظت کاتدی، تنش مکانیکی، محصول واکنش، روشهای ارزیابی، کوره، پوسته اسیدی، اکسید های ضخیم، کاتیون ها، مقاومت لایه ها، تاثیر فشار در اکسیداسیون، ترمودینامیک اکسیداسیون، آنیون متحرک، مکانیزم های انتقال، کریستال های استوکیومتری، کریستال های غیر استوکیومتری، قانون دالتون، الکترون های مازاد، ترک خوردگی، مکانیزم های غالب، تئوری واگنر، تعادل ترمودینامیکی، ناخالصی در فلز اکسید، جهت گیری سطح، عیوب کریستال، انرژی آزاد، هسته های اکسیدی، تنش رشد، مارکرهای پلاتینی، تئوری مروک و پرزی بلسکی، کرومیوم، اکسیداسیون آلیاژ ها، خوردگی، عمق نفوذ، آلیاژ های پایه، دیفیوژن، آلیاژ های آهن کروم، سرعت نفوذ

این جزوه مجموعا دارای ۱۶۵ صفحه و حجم  ۲۸ مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

(بیشتر…)


<\/body>