بایگانی برای دسته "مهندسی عمران"

جزوه مکانیک سیالات دکتر یاسی

بدون نظر

جزوه مکانیک سیالات

تدریس شده توسط دکتر یاسی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 

مکانیک سیالات در دانشگاه ها برای رشته های فنی و کشاورزی تدریس می شود. مکانیک سیالات و هیدرولیک جزو دروس دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، lمهندسی آب، مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی، مهندسی مرتع و منابع طبیعی می باشد. این جزوه بر اساس سرفصل های مصوب دانشگاهی تهیه و تنظیم گردیده و سعی شده است که مطالب با بیانی ساده و روشن و همراه با مثال های کاربردی برای دانشجویان بیان شود. برخی از کلمات کلیدی مطرح شده در این جزوه، در ادامه آمده است:
تقسیم بندی سیالات، تاثیر نیروها در جریان سیالات، بررسی سینماتیکی جریان، معادلات عمومی مومنتوم، معادله عمومی جریان سیال، مقایسه جامدا و سیالات، تعریف سیال، نیروهای موثر در سیالات، ضریب ارتجاع حجمی سیال، لزجت سیال و نیروی لزجت، کشش سطحی مایعات، نیروی فشاری، سیال نیوتنی و سیال غیرنیوتنی، سیال ایده آل، تنش برشی، مکانیسم کشش سطحی، فشار بخار مایع، پدیده خلازایی، استاتیک سیالات، سیال در حال سکون، نیروی وارد بر سطوح مستوی در آب، نیروی وارد بر سطوح منحنی در آب، پایداری اجسام غوطه ور و شناور، تعادل نسبی مایعات، جریان بحرانی، فشار اتمسفر، فشار نسبی و فشار مطلق، پیزومتر، مانومتر، فشارسنج نوع، مرکز شناوری، معادله جریان یک بعدی پایدار، اصل حرکت در سیالات، اصل انرژی در جریال سیال، اندازه گیری پارامترهای انرژی سیال، کاربرد معادله انرژی در جریان مایعات، سیال غیر قابل تراکم، جریان یکنواخت و غیر یکنواخت، مقایسه پروفایل سرعت در لوله های سیالات، نوع رژیم جریان در سیال، جریان های چرخشی و غیر چرخشی، تحلیل یک بعدی جریان، محاسبه فشار ایستایی، پدیده cavitation در شبکه لوله ها،  کابرد اصل موممنتوم، نیروی عکس العمل یک فواره، ممان مومنتوم و کاربرد آن، هیدرولیک جریان در پمپ های گریز از مرکز، گشتاور مورد نیاز در محور پمپ

این جزوه مجموعا دارای 213 صفحه و حجم 45.4 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بدون نظر

جزوه دستنویس مهندسی محیط زیست

تدریس شده در دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درس “مهندسی محیط زیست” جزو دروس رشته مهندسی عمران می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

گازهای CFC ، شاخص توده انسانی، دلایل آلودگی محیط زیست، تصویه فاضلاب، توزیع فرایندها، مقایسه تصفیه خانه های اروپایی با آسیایی، فاکتورهای تاثیرگذار روی مصرف آب، ویژگی های فاضلاب، آزمایش COD ، فرایندهای بیولوژیکی، روش های اندازه گیری MPN ، مبانی طراحی، تعیین حجم تانک، پارامترهای طراحی، راکتورهای تصفیه کننده، واکنش های تاخیری، طراحی پوندهای سری، فرایند جذب، فرایند لجن فعال، شناسایی باکتری ها

این جزوه مجموعا دارای 138 صفحه و حجم  76.4 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه تکنولوژی پیدایش بتن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بدون نظر

جزوه دستنویس تکنولوژی پیدایش بتن

تدریس شده در دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درس “تکنولوژی پیدایش بتن” جزو دروس رشته مهندسی عمران می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. مراجع اصلی در تدریس این جزوه کتابهای زیر می باشند :

Concrete Technology by Adam M. Neville, J. J. Brooks

Properties of Concrete by Adam M. Neville

Design and Control of Concrete Mixtures by Portland Cement Association

برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

ازای اصلی تشکیل دهنده بتن، اهمیت بتن، علل پرمصرف بودن بتن، تفاوت های بتن و فولاد، مراحل تولید سیمان پرتلند، ترکیبات شیمیایی سیمان پرتلند، هیدراتاسیون، حرارت هیدراتاسیون، گریش سیمان، دلیل وقوع گریش کاذب، نرمی ذرات سیمان، مشکلات خمیر سیمان خالص، انواع سیمان، سنگدانه ها، مشکلات خمیر سیمان، شکل ذرات سنگدانه ها، بافت سطحی سنگدانه ها، دانه بندی سنگ دانه ها، منحنی دانه بندی، آب مصرفی در بتن، خزه ها، انواع جداشدگی، آب انداختن بتن، اجزای بتن، تراکم بتن، انواع کلاسته ها، خواص بتن سخت شده، خرابی سولفاتی، مراحل خرابی کلری، شرایط بروز واکنش های قلیایی سنگ دانه ها، مدیریت کیفیت جامع TQM

این جزوه مجموعا دارای 70 صفحه و حجم  33.3 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه حفر چاه و تونل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بدون نظر

جزوه تایپ شده حفر چاه و تونل

تدریس شده توسط  دکتر مصطفی شریف زاده، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درس “حفر چاه و تونل” جزو دروس رشته مهندسی معدن و مهندسی عمران می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

تقسیم بندی حفریات زیرزمینی، شکل و سطح مقطع حفریات زیرزمینی، طراحی و اجرای حفریات زمینی، حفریات زیرزمینی معدنی، حفریات زیرزمینی غیر معدنی، خواص سنگ ها و خاک ها، هجوم گاز ها به حفریات زیرزمینی، تنش های زمین، حرارت درون زمینی، مطالعه عکس های هوایی، بررسی های هیدروژئولوژی، بررسی های ژئوتکنیکی، حفاری اکتشافی، گمانه زنی، تعیین نفوذ پذیری و شرایط آب زیرزمینی، آزمایشهای برجا، عملیات شناسایی حین اجرا، روش های طراحی حفریات زیرزمینی، چالزنی و آتشباری، تعداد چال های لازم در سطح تونل، خرج ویژه و حفاری ویژه، حفر تونل به وسیله ماشین های بازویی، ماشین های تونلی تمام مقطع، تونل سازی با استفاده از سپر، بهینه کردن ماشین تونلبری، هزینه حفر تونل، روش های مکانیزه حفر چاه و دویل، اصول اندرکنش سازه زمین، تجزیه و تحلیل پوشش، رفتار سیستم های تقویت کننده سنگ ها، اصول پایدارسازی تونل، کنترل ساختار آب زیرزمینی، تزریق در سازنده ها، مفاهیم جریان، بارگذاری شدید،

این جزوه مجموعا دارای 192 صفحه و حجم  138 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه لرزه نگاری مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بدون نظر

جزوه تایپی لرزه نگاری مهندسی و نمونه های کاربردی آن

تدریس شده توسط  دکتر حمیدرضا رمضی، دانشیار دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درس “لرزه نگاری مهندسی” جزو دروس رشته مهندسی معدن، مهندسی عمران، ژئوفیزیک و زمین شناسی می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

لرزه نگاری مهندسی، امواج لرزه ای، روش های لرزه ای، لرزه نگاری شکست مرزی، محاسبه ضخامت لایه ها، مدل دولایه ای شیب دار، فصل مشترک های غیر صفحه ای، اندازه گیری زمان تاخیر، لرزه نگاری درون چاهی، برآورد مدول های دینامیکی، تهیه نقشه های هم سرعت، نحوه گسترش امواج لاو، نحوه گسترش امواج ریلی، نحوه گسترش امواج برشی، نحوه گسترش امواج فشاری، ناپیوستگی های سرعتی و تبدیل امواج، لرزه نگاری اکتشافی، لرزه نگاری اکتشافی، محدودیت لرزه نگاری، ساختار هایی با لایه های موازی سطح زمین، مشکل لایه کور و نیمه کور، ساختار های چند لایه ای، ساختار های شیب دار، ساختار گسلی، ساختار با لایه بندی قایم، ساختار های دارای گردایان سرعت، ساختار های دارای همبری ناهموار، مدل دو لایه ای شیب دار

این جزوه مجموعا دارای 84 صفحه و حجم  27.3 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه خواص فیزیکی مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بدون نظر

جزوه خواص فیزیکی مواد

تدریس شده توسط  دکتر سید محمد موسوی خویی، دانشیار دانشکده معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

درس “خواص فیزیکی مواد” جزو دروس رشته مهندسی معدن و مهندسی مواد می باشد. جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

متالوژی شیمیایی، متالوژی مکانیکی، متالوژی فیزیکی، باند های هسته ای، پیوند یونی، پیوند کوالانسی، پیوند واندروالسی، پیوند اتمی، شبکه های فضایی و سیستم های کریستالی، جهات کریستالی و اندیس میلر، بررسی ساختمان اتمی شبکه جامد، ضریب تراکم در bcc ، ضریب تراکم در fcc ، عیوب شبکه کریستالی، عیوب نقطه ای، عیوب جای خالی، عیوب شوتکی، عیوب بین نشینی، عیوب فرنکل، عیوب سطحی، عیوب لایه ای، عیوب فضایی، نابجایی پیچی، نابجایی مختلط، فازها در سیستم های فلزی، جوانه زنی، تئوری کینتیک، خواص فلزات مذاب، مرزدانه یا کریستال ها، فاکتور میل ترکیبی شیمیایی، فاکتور ضرفیت نسبی، فاکتور نوع شبکه، انرژی آزاد فازهای آلیاژی، دیاگرام تعادلی یوتکتیک، تعیین فاز ها، دیاگرام تعادلی هریتکتیک، انجماد غیر تعادلی، جدایش در انجماد معمولی، واکنش های یوتکتوئدی، دیاگرام سه تایی، دیاگرام های تعادلی مهم صنعتی، چدن سفید، چدن خاکستری، آلیاژ های مس، چدن با گرافیت فشرده، فولاد های ریختگی، ذوب نقطه ای

این جزوه مجموعا دارای 158 صفحه و حجم  تقریبی 63 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه ساختار سد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بدون نظر

جزوه ساختار سد

تدریس شده توسط  دکتر کتیبه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

رفتارنگاری توده سنگ بر اساس فشار آب، توصیف کیفی نفوذپذیری بر حسب لوژن، جریان خطی، جریان آشفته، شسته شدن پرشدگی ها، بسته شدن درزها، شکست هیدرولیکی، میزان تنش برشی، مقدار تنش عمودی، شکاف کششی پرشده از آب، گسیختگی دایره ای در خاک، گسیختگی صفحه ای در سنگ، گسیختگی قوه ای در فصل مشترک دو گسستگی، گسیختگی به صورت واژگونی در سنگ، تحلیل ناپایداری دامنه با تصاویر استریوگرافیک، شرایط ایجاد لغزش قوه ای و صفحه ای

این جزوه مجموعا دارای 10 صفحه و حجم  3 مگابایت می باشد.

این جزوه، نمونه رایگان ندارد.

(بیشتر…)


جزوه تحلیل سازه های هوافضایی

1 نظر

جزوه دستنویس تحلیل سازه های هوافضایی

تدریس شده توسط  دکتر حدادپور در دانشکده مهندسی هوافضای دانشگاه صنعتی شریف

 

درس تحلیل سازه های فضایی جزو دروس رشته مهندسی هوافضا می بشاد . جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. مرجع تدریس این جزوه کتاب “Aircraft Structures for Engineering Students by Megson” و کتاب “Brohn” می باشد. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

تحلیل سازه، تنش، معادلات تعادلی، کرنش، روابط تنش کرنش، تنش های اصلی، معادلات سازگاری، کرنش های اصلی، اندازه گیری تنش، تنش برشی، اعوجاج، روابط تنش و کرنش، اندازه گیری کرنش، انرژی کرنشی خمشی، جابجایی مجازی، قضیه کاستاگیلیانو، مسائل نامعین استاتیکی، انرژی پتانسیل کل TPE ، قانون ریلی ریتز، معرفی سازه های هوافضایی، فرایند طراحی سازه، خمش، محاسبات تقریبی گشتاور خمشی، جابجایی تحت خمش، جریان برش در مقاطع بسته، پیچش مقاطع باز، تحلیل مقاطع مرکب، ایدآل سازی سازه، برش در پوسته های نیمه تخم مرغی باز، مرکز برش مقاطع بسته

 

این جزوه مجموعا دارای 47 صفحه و حجم  12.7 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه دستنویس دینامیک سازه ها

بدون نظر

جزوه دستنویس دینامیک سازه ها

تدریس شده در دانشگاه آزاد اسلامی تهران

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت و به صورت رنگی اسکن شده است. منابع اصلی در تدریس این جزوه به شرح زیر می باشد:

  • Dynamic of structure by Anil K. Chopra
  • Dynamic of structure by Ray W. Clough, Joseph Penzien

برخی کلمات کلیدی مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

بار دینامیکی، تفاوت بار دینامیی با بار استاتیکی، بارگداری دینامیکی معین، بارگذاری دینامیکی تصادفی، درجات آزادی دینامیکی، روش کاهش درجات آزادی، جرم متمرکز، تعیین مکان های تعمیم یافته، روش اجزای محدود، روش اجزای مرزی، نیروهای موثر در رفتار دینامیکی، نیروی میرایی، اصل دالامبر، اصل تعادل مستقیم، اصل هامیلتون، تاثیر نیروهای ثقلی، تحریک تکیه گاه ها، زلزله در پی، نیروی موثر زلزله، واکنش ارتعاش آزاد، ارتعاش آزاد غیر مستهلک شونده، سیستم با میرایی بحرانی، استهلاک بحرانی، سیستم زیاد مستهلک شونده، واکنش به بارگذاری متناوب، ضریب بزرگنمایی دینامیکی، روابطحاکم بر شتاب سنج ها، سیستم ارتعاش جداساز یک درجه آزادی، اتلاف انرژی در استهلاک ویسکوز، استهلاک بحرانی، واکنش نسبت به بارهای ضربه ای، روش ضربه ای خالص، واکنش دستگاه تک درجه آزادی به محرک کلی، واکنش بار ضربه ای سیستم مستهلک شونده، تحلیلی دینامیکی در قلمرو فرکانس، سازه های چند درجه آزادی، ماتریس سختی، ماتریس جرم، تمرکز جرم در گره ها، ارتعاش آزاد چند درجه آزادی، پاسخ ارتعاش آزاد، پاسخ ارتعاش آزاد با damping ، روش رایلی، آنالیز دینامیکی با میرایی، برش طبقه اول، محاسبه لنگر واژگونی، طیف استاندار آیین نامه 2800 ، آنالیز مودال، نیروی معادل استاتیکی، تراکم استاتیکی

این جزوه مجموعا دارای 123 صفحه و حجم  حدوداً 29 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه کنکوری تحلیل سازه ها

بدون نظر

جزوه دستنویس درس تحلیل سازه ها

تدریس شده در دانشگاه فردوسی مشهد

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است بسیار خوانا و با کیفیت اسکن شده است. این جزوه به جهت کامل بودن حالت کنکوری دارد و تست های کنکور کارشناسی ارشد نیز در آن بررسی شده اند. تیتر مطالب مطروحه در جزوه در زیر آمده است و لازم به ذکر است هرکدام از موارد زیر به صورت کاملا مفصل توضیح داده شده اند:

 

درجه نامعینی در سازه های دوبعدی، تعریف طبقه بسته، معادلات تعادل، معادلات شرط، مفصل خمشی، تکیه گاه غلتکی داخلی، مفصل برشی، مفصل محوری، فرمول محاسبه درجه نامعینی در سازه های دوبعدی، درجه نامعینی خرپا، تحلیل پایداری سازه ها، پایداری داخلی سازه ها، سازه های دارای پنج جسم صلب، کاهش ابعاد سازه ها، انواع اتصالات دو جسم صلب، بررسی پایداری خارجی سازه ها، استاتیک تیرهای معین، تیرهای دارای مفصل خمشی، تکیه گاه لغزنده گیره دار، اساتیک قاب های معین، تحلیل قاب های معین دارای مفصل، تحلیل قابهای دو سر مفصل و فاقد بارگذاری، تحلیل سازه های قوسی، لنگر نقطه معین، تحلیل خرپا، تحلیل بارگذاری روی مفاصل، روش مقطع در تحلیل خرپاها، تحلیل استاتیکی خرپا، تحلیل خرپاهای K شکل، کار مجازی خرپا، نشست تکیه گاه، رسم دیاگرام لنگر خمشی در سازه، گسستگی سازه ها، آنالیز تحت بار واقعی، عوامل نشست سازه، نشست تکیه گاه، روش تیر مزدوج، تیرهای نامعین تحت نشست، قضایای لنگر سطح، قضیه بتن ماکسول، انرژی کرنشی داخلی سازه، قضایای کاستلیانو،  تقارن محوری سازه، خط تاثیر برای سازه های معین، خط تاثیر تیر، واکنش تکیه گاهی، خط تاثیر لنگر خمشی، خط تاثیر برش، خط تاثیر تیرهای پانل دار، خط تاثیر تیرچه، کاربرد خط تاثیر

این جزوه مجموعا دارای 232 صفحه و حجم  22 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

این جزوه به جهت مفید، کامل و کاربردی بودن، به همه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد عمران توصیه می شود.

حتما نمونه این جزوه را دانلود بفرمایید

(بیشتر…)


<\/body>