نوشته‌های با برچسب ‘تابع مولد بسل’

جزوه دستنویس ریاضی فیزیک 3

2 نظر

جزوه دستنویس ریاضی فیزیک سه

تدریس شده در دانشگاه راضی کرمانشاه

 درس “ریاضی فیزیک سه” جزو دروس رشته های فنی ، مهندسی و علوم پایه می باشد. منابع تدریس این جزوه کتاب های “توابع خاص برای دانشجویان رشته های علوم و مهندسی ویلیام والاس بل” و “ریاضی فیزیک آرفکن” می باشد.  برخی کلمات کلیدی در ادامه آمده است:

توابع گاما و بتا، خواص تابع گاما، فرمول دو برابر کردن لژاندر، تعریف تابع گاما برای نقاط مرزی، چندجمله ای های لژاندر، معادله لژاندر و حل آن، تابع مولد لژاندر، خواص تعامل چندجمله ای های لژاندر، روابط بازگشتی لژاندر، توابع لژاندر وابسته، رابطه تعامد،  خواص توابع لژاندر وابسته، همسازهای کروی، توابع بسل، تابع مولد بسل، نمایش انتگرالی تابع بسل، چندجمله ای های هرمیت، خواص تعامد چندجمله های هرمیت، چندجمله ای های لاگر، خواص تعامد لاگر، روابط بازگشتی چند جمله ای های لاگر، چند جمله ای های لاگر وابسته

این جزوه مجموعا دارای 74 صفحه و حجم  308 مگابایت (بسیار با کیفیت) می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>