نوشته‌های با برچسب ‘تعریف سیال’

جزوه مکانیک سیالات دکتر یاسی

بدون نظر

جزوه مکانیک سیالات

تدریس شده توسط دکتر یاسی عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه

 

مکانیک سیالات در دانشگاه ها برای رشته های فنی و کشاورزی تدریس می شود. مکانیک سیالات و هیدرولیک جزو دروس دانشجویان رشته های مهندسی مکانیک، مهندسی عمران، lمهندسی آب، مهندسی مکانیک ماشین آلات کشاورزی، مهندسی مرتع و منابع طبیعی می باشد. این جزوه بر اساس سرفصل های مصوب دانشگاهی تهیه و تنظیم گردیده و سعی شده است که مطالب با بیانی ساده و روشن و همراه با مثال های کاربردی برای دانشجویان بیان شود. برخی از کلمات کلیدی مطرح شده در این جزوه، در ادامه آمده است:
تقسیم بندی سیالات، تاثیر نیروها در جریان سیالات، بررسی سینماتیکی جریان، معادلات عمومی مومنتوم، معادله عمومی جریان سیال، مقایسه جامدا و سیالات، تعریف سیال، نیروهای موثر در سیالات، ضریب ارتجاع حجمی سیال، لزجت سیال و نیروی لزجت، کشش سطحی مایعات، نیروی فشاری، سیال نیوتنی و سیال غیرنیوتنی، سیال ایده آل، تنش برشی، مکانیسم کشش سطحی، فشار بخار مایع، پدیده خلازایی، استاتیک سیالات، سیال در حال سکون، نیروی وارد بر سطوح مستوی در آب، نیروی وارد بر سطوح منحنی در آب، پایداری اجسام غوطه ور و شناور، تعادل نسبی مایعات، جریان بحرانی، فشار اتمسفر، فشار نسبی و فشار مطلق، پیزومتر، مانومتر، فشارسنج نوع، مرکز شناوری، معادله جریان یک بعدی پایدار، اصل حرکت در سیالات، اصل انرژی در جریال سیال، اندازه گیری پارامترهای انرژی سیال، کاربرد معادله انرژی در جریان مایعات، سیال غیر قابل تراکم، جریان یکنواخت و غیر یکنواخت، مقایسه پروفایل سرعت در لوله های سیالات، نوع رژیم جریان در سیال، جریان های چرخشی و غیر چرخشی، تحلیل یک بعدی جریان، محاسبه فشار ایستایی، پدیده cavitation در شبکه لوله ها،  کابرد اصل موممنتوم، نیروی عکس العمل یک فواره، ممان مومنتوم و کاربرد آن، هیدرولیک جریان در پمپ های گریز از مرکز، گشتاور مورد نیاز در محور پمپ

این جزوه مجموعا دارای 213 صفحه و حجم 45.4 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>