نوشته‌های با برچسب ‘تکانه زاویه ای مداری در مکانیک کوانتومی’

جزوه مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 دکتر متین

بدون نظر

جزوه دستنویس مکانیک کوانتومی پیشرفته 2 کارشناسی ارشد فیزیک

تدریس شده توسط دکتر متین استادیار دانشگاه آزاد تهران شمال

نظر به عالی بودن این جزوه، مطالعه آن با دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک و نیز داوطلبان کنکور دکتری فیزیک توصیه می شود. 10 صفحه از جزوه جهت بازدید شما به صورت رایگان قرار داده شده است. مباحث زیر در این جزوه مطرح گردیده است:
عملگر دوران ، مقایسه دوران کلاسیک و کوانتومی ، نوتاسیون پائولی ، ماتریس های پائولی ، میانگین آنسامبلی ، آنسامبل خالص ، عملگر چگالی ، آنسامل آمیخته ، ویژه کت مشترک ، عملگر نردبانی ، عملگر هرمیتی ، نمایش ماتریسی یک عملگر ، نمایش ماتریسی عملگر دوران ، بسط پایه ها ، دوران اویلری ، تکانه زاویه ای مداری ، عملگر تکانه زاویه ای مداری ،
این جزوه به صورت دستنویس میباشد و دارای تعداد تقریبا 31 صفحه(دو تایی یعنی تقریبا 62 صفحه) و حجم 42 مگابایت می باشد.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>