نوشته‌های با برچسب ‘مسافت آزاد میانگین’

جزوه دستنویس فیزیک راکتور 1 و 2

بدون نظر

جزوه دستنویس فیزیک راکتور 1 و 2

تدریس شده توسط دکتر مینوچهر استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

درس فیزیک راکتور 1 و 2 جزو دروس تخصصی اختیاری کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای می باشد و هرکدام 3 واحد می باشند. جزوه ای که در اینجا آورده شده توسط یکی از اساتید برتر کشور و در مدت دو ترم تدریس گردیده است. کتاب های مرجع در تدریس این جزوه عبارتند از :

Nuclear-Reactor Analysis by Allan Henry
Nuclear Reactor Analysis by James Duderstadt, Louis Hamilton
Introduction to Nuclear Engineering by John Lamarsh
Nuclear reactor physics by Weston Stacey
Introduction to Nuclear Reactor Theory by John Lamarsh

برخی از مطالب مطرح شده در این جزوه به شرح زیر می باشد:

تعریف راکتور، بقای جرم و انرژی، منبع انرژی هسته ای، ایزوتوپ، اورانیوم، روش جداسازی اورانیوم، واپاشی هسته ای، مواد ناپایدار، مواد رادیواکتیو، rate واپاشی، امواج گاما، احتمال برخورد نوترون به هسته، احتمال واکنش نوترون با هسته، سطح مقطع پراکندگی، تعداد واکنش های انجام شده در واحد حجم در واحد زمان، مسافت آزاد میانگین، سطح مقطع کل، کند کردن نوترون، اندازه حرکت در سیستم مرکز جرم، متوسط زاویه پراکندگی، سطح مقزع ترانسپورت، transport cross section ، پراکندگی آیزونتروپیک، احتمال پراکندگی نوترون، روش اندرکنش نوترون با هسته، ضریب کندکنندگی، همجوشی، شکافت هسته ای، پاره های شکافت، مواد هسته ای، جرم بحرانی ماده هسته ای، واکنش شکافت زنجیره ای، ضریب تکثیر راکتور، راکتور هموژن، راکتور هتروژن، احتمال عدم نشتی راکتور، طیف نوترونی آنی، هسته مادر، نوترون متولد، شکافت سریع، نوترون ناحیه رزونانس، ضریب بهره، fast fission factor ، resonance escape probility ، بیم ذرات، معادله پیوستگی نوترون، diffusion approximation ، حل معادله دیفوژن با یک چشمه صفحه ای، شرط پیوستگی فلاکس، شرط پیوستگی جریان، جرم بحرانی ماده شکافت پذیر ، حل عددی معادله دیفیوژن، شرایط مرزی معادله ترابرد، توزیع جمعیت نوترون، دانسیته نوترون زاویه ای، نوترون درون راکتور، احتمال پراکندگی بین دو انرژی، معادله ترنسپورت، لتارژی برخورد،lethargy ، تقریب چند گروهی،شار گروهی، عوض کردن سطح مقطع ها، روش power method ، طیف توزیع نوترون، معادله ترانسپورت در محیط هموژن و نامحدود، جذب زیرکونیوم، جذب اورانیوم 235، جذب رزونانسی اورانیوم 238 ، جذب در ناحیه slowing down ، نقش clad در راکتور، سوخت annoular ، پهنای بند رزونانس، پراکندگی خارج رزونانس به داخل رزونانس، احتمال فرار از رزونانس، محاسبه احتمال جذب، کندکنندگی با عناصر سنگین، توزیع ماکسولی، تاثیر جذب بر روی طیف ماکسول، وجود نشت، leakage ، میزان ریت جذب در ناحیه گرمایی ، rate جذب، تولید نوترون سریع، diffusion theory ، نظریه گداخت، معادله گداخت،معادله diffusion ، حل معادله دیفیوژن وابسته با انرژی، حل معادله دیفیوژن برای راکتور، معادله دیفیوژن وابسته به زمان، راکتور چند ناحیه ای، متوسط پراکندگی از گروه یک به دو ، روش های عددی حل معادله دیفیوژن، معادله دیفیوژن دو بعدی، روش عددی برای حل two dimensional Diffusion equation ، تولید نوترون در اثر fission ، بررسی انواع چشمه نوترون، استفاده از روش ژاکوبی، معادله conduction ، راه حل تحلیلی two group equations ، reflector saving ، تولید نوترون در سوخت، بررسی سوخت هسته ای، افت فلاکس در سوخت، self shilding ، ضریب dis advantage سوخت، ABH method


این جزوه مجموعا دارای 260 صفحه و حجم 9 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


جزوه دستنویس حالت جامد پیشرفته 1 و 2

25 نظر

جزوه دستنویس حالت جامد پیشرفته 1 و 2

تدریس شده در دانشگاه تبریز

 

درس حالت جامد یجزو دروس تخصصی فیزیک گرایشهای حالت جامد و ماده چگال در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. در اکثر در دانشگاه های ایران از کتاب ” فیزیک ماده چگال اشکرافت و مرمین ” (به انگلیسی Solid State Physics  by Ashcroft , Mermin ) به عنوان کتاب مرجع استفاده می شود. جزوه که در اینجا اورده شده است بسیاری از فصل های کتاب اشکزافت را پوشش می دهد و حتی حل برخی تمرینات آخر فصل نیز در آن وجود دارد. در بسیاری از صفحات این جزوه صفحاتی از کتاب اشکرافت و نیز حالت جامد کیتل ضمیمه گردیده است. برخی از مطالب بحث شده درون جزوه در ادامه آورده شده است :

ساختار های بلوری، بردار انتقال شبکه، یاخته بسیط، یاخته کمین حجم، شبکه بلوری هگزاگونال، دوران بلور، انتقال بلور،بردار انتقال بسیط، تقارن بلور، بازتاب آینه ای بلور، انواع شبکه براوه دو بعدی، انواع شبکه سه بعدی، مشخصات شبکه های مکعبی، شبکه fcc ، شبکه bcc ، ساختار الماسی، شبکه وارون، محورهای چرخش بلور، تراکم اتمی عناصر، پراش توسط بلور، قانون براگ، دوره ای بودن شبکه، معادله دراگ، رابطه برای دامنه موج پراکنده شده، تحلیل فوریه بلور، شرایط پراش، شرط لاوه، نگرش لاوه، سازه ایوالد برای بلور چرخان، روش پودری یا روش دبی شرر، روش بلور چرخان، پراش پرتوی ایکس برای پایه ایبا چند اتم، شبکه الماسی چند اتمی، منطقه بریلوئن، منطقه اول بریلوئن، شرایط تداخل سازنده، وارون شبکه مکعبی مرکز حجمی، مرزهای بریلوئن، شبکه براوه دو اتمی، گرمای ویژه بلور کلاسیکی، مدول حجمی بلور یونی، روش دولون و پتی، انرژی بستگی گاز نجیب، نظریه کلاسیک بلور هماهنگ، شعاع ویگنر سایتز، ثابت مادلونگ، انرژی کل بلور، انرژی بستگی بلور، ساختار روی سولفید، بلور مولکولی، تفاوت پیوند یونی و کوالانی، بلور فلزی، چکش خواری بلور، رفتار نور ی فلزات، معادلات بهنچار شده شبکه براوه سه بعدی، مد بهنجار شبکه براوه تک اتمی یک بعدی، شاخه آکوستیکی، تصحیح در گرمای ویژه دولون پتی، مدل انشتین، مدل دبای، قانون پایستگی در فرایند های تک فونونی، قانون پایستگی در پرایندگی تک فونونی، اندازه گیری طیف فونونی توسط پرتوی x ، معادله حالت و انبساط گرمایی بلور، پارامتر گرون آیزن در گرمای ویژه فلزات، رسانندگی گرمایی شبکه، پاشندگی بلور، نظریه دروده درباره فلزات، فرضیات اصلی مدل دروده، زمان واهلش، مسافت آزاد میانگین، ضریب هال، مغنتو مقاومت، اثر هال، تقریب کلاسیک الکترون آزاد، تخمین رسانندگی گرمایی فلز، قانون تجربی ویدمان فرانتس، رسانندگی AC یک فلز، فرکانس نوسانات پلاسما، تعادل فیزیک کلاسیک و آماری، ترازهای انرژی، قضیه بلوخ، قضیه bloch ، شرط مرزی دوره ای، گاف انرژی در رسانا، گاف انرژی در نیمرسانا، گاف انرژی در نارسانا، توابع باروخ، معادله موج در یک پتانسیل دوره ای، الکترون در پتانسیل دوره ای ضعیف، نظریه کلاسیکی بلور هماهنگ، نظریه کوانتومی بلور هماهنگ، بی کفایتی مدل های شبکه ایستا، کاهش فراتر در ثابت های نوسانی، انرژی چسبناکی


این جزوه مجموعا دارای 186 صفحه و حجم 60 مگابایت می باشد. در ادامه نمونه ای از این جزوه جهت دانلود رایگان قرار گرفته است.

 

لطفا قبل از خرید این جزوه، جهت مشاهده کیفیت و بررسی نسبی نمونه آن را دانلود کنید.

(بیشتر…)


<\/body>