نوشته‌های با برچسب ‘گسیختگی به صورت واژگونی در سنگ’

جزوه ساختار سد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بدون نظر

جزوه ساختار سد

تدریس شده توسط  دکتر کتیبه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

جزوه ای که در اینجا آورده شده است خوانا و با کیفیت اسکن شده است. برخی از عناوین مطرح در این جزوه در ادامه آمده است :

رفتارنگاری توده سنگ بر اساس فشار آب، توصیف کیفی نفوذپذیری بر حسب لوژن، جریان خطی، جریان آشفته، شسته شدن پرشدگی ها، بسته شدن درزها، شکست هیدرولیکی، میزان تنش برشی، مقدار تنش عمودی، شکاف کششی پرشده از آب، گسیختگی دایره ای در خاک، گسیختگی صفحه ای در سنگ، گسیختگی قوه ای در فصل مشترک دو گسستگی، گسیختگی به صورت واژگونی در سنگ، تحلیل ناپایداری دامنه با تصاویر استریوگرافیک، شرایط ایجاد لغزش قوه ای و صفحه ای

این جزوه مجموعا دارای 10 صفحه و حجم  3 مگابایت می باشد.

این جزوه، نمونه رایگان ندارد.

(بیشتر…)


<\/body>